NieuwsVeelgestelde vragenContact
Collectieve actie

Airbnb-servicekosten

Meer dan één miljoen consumenten hebben recht op een vergoeding van de servicekosten van Airbnb. Stichting Massaschade & Consument vordert compensatie voor al deze consumenten.

Op dit moment aangesloten

57.177

deelnemers

Wat is er gebeurd?

Airbnb rekent dubbel servicekosten

Airbnb brengt bemiddelingskosten in rekening bij zowel verhuurders (‘Airbnb hosts’) als huurders. Zij overtreedt daardoor het wettelijke verbod op dubbelzijdige bemiddeling bij woningverhuur. Airbnb noemt deze bemiddelingskosten servicekosten.

Deze servicekosten zijn in rekening gebracht in strijd met de wet. Consumenten die onterecht servicekosten hebben betaald aan Airbnb hebben daarom recht op vergoeding van die kosten.

Over de collectieve actie

Consumenten hebben recht op compensatie

Meer dan één miljoen consumenten hebben recht op een vergoeding van Airbnb voor de servicekosten die zij hebben betaald. Gemiddeld gaat het om €213 per persoon.

Het terugkrijgen van hun Airbnb servicekosten is voor individuele consumenten op dit moment onmogelijk. Airbnb heeft namelijk laten weten niet van plan te zijn om alle consumenten terug te betalen. Stichting Massaschade & Consument gaat de noodzakelijke juridische strijd aan met Airbnb ten behoeve van alle betrokkenen. Op die manier kunnen alle betrokkenen gebruik maken van hun recht.

Deelname

Waarom aansluiten bij deze collectieve actie?

Compensatie van uw servicekosten

Stichting Massaschade & Consument streeft naar compensatie voor de servicekosten die consumenten onverschuldigd aan Airbnb hebben betaald.

Vergoeding van de proceskosten

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij.

Collectieve procedure, niet individueel

In deze collectieve procedure treedt Stichting Massaschade & Consument in rechte op als belangenbehartiger van alle betrokkenen. Als consument draagt u dus geen kosten- en procesrisico.

Kosten van de actie

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos. Wanneer de zaak niet slaagt, betaalt u ook niets.

Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. In deze zaak bedraagt die kostenvergoeding 25% van de ontvangen schadevergoeding indien wij uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigen en 17,5% indien wij tevens de belangen van alle betrokkenen behartigen.

Belangenbehartiger

Deze collectieve actie wordt georganiseerd door Stichting Massschade & Consument

Stichting Massaschade & Consument is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die op professionele wijze opkomt voor de rechten van consumenten bij massaschade.

Organisaties die zich hebben aangesloten

De volgende consumentenvertegenwoordigers hebben zich aangesloten bij het initiatief van Stichting Massaschade & Consument.

Veelgestelde vragen

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos. Wanneer de zaak niet slaagt, betaalt u ook niets.

Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. In deze zaak bedraagt die kostenvergoeding 25% van de ontvangen schadevergoeding indien wij uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigen en 17,5% indien wij tevens de belangen van alle betrokkenen behartigen.

Voorbeelden

  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt €100,–.
  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij niet in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt tussen de €82,50 en €75,–.
  • De zaak slaagt niet, en u heeft geen recht op compensatie. U bent niets verschuldigd.

Nee. De Airbnb-host(s) van de door u gehuurde accommodaties staan los van uw deelname. In deze collectieve actie draait het om de servicekosten die u heeft betaald aan Airbnb als bemiddelaar, en niet de feitelijke kosten voor uw verblijf.

Indien u zich heeft aangemeld bij Appeal of Servicekostenterug bent u reeds aangesloten bij deze collectieve actie. U hoeft dan niets te doen.

Mocht u zich al bij een ander initiatief hebben aangesloten, dan kunt u zich aansluiten bij deze collectieve actie afhankelijk van de afspraak die u heeft met dat initiatief. Bij twijfel kunt u contact contact met ons opnemen.

U kunt zich aansluiten bij deze collectieve actie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft als consument minimaal één accommodatie (in binnen- en/of buitenland) gehuurd via het platform van Airbnb waarvoor u aan Airbnb servicekosten heeft betaald; en
  • uw gewone verblijfplaats lag op dat moment in Nederland; en
  • u heeft deze servicekosten nog niet terugbetaald of gecrediteerd gekregen.

We verwachten dat de procedure een paar jaar zal duren. Dit is voor Airbnb een zaak met grote financiële belangen waarin men zich naar verwachting stevig zal verzetten tegen de eerdere uitspraak die de rechter eerder heeft gedaan.

Hoewel ook verhuurders servicekosten betalen, worden zij niet door het verbod op dubbelzijdige bemiddeling beschermd. Daarom kunnen alleen particuliere huurders zich aansluiten bij de collectieve actie.

Bij massaschade gaat het om een groot aantal gedupeerden. Via een collectieve actie kunnen al deze gedupeerden vertegenwoordigd worden door één specifieke belangenbehartiger, zoals Stichting Massaschade & Consument. Deze belangenbehartiger voert vervolgens een collectieve rechtszaak ten behoeve van deze groep.

Voor deze collectieve actie werkt Stichting Massaschade & Consument samen met de procesfinancier Omni Bridgeway. Dit internationaal opererende bedrijf is gespecialiseerd in het mogelijk maken van gecompliceerde juridische zaken.

Nieuws over deze collectieve actie

26 maart, 2021

Massaschade & Consument start collectieve actie tegen Airbnb

Stichting Massaschade & Consument heeft aangekondigd dat zij een massaschadezaak start tegen Airbnb. De stichting is een nieuw initiatief van ervaren professionals die hun sporen hebben verdiend op…

25 maart, 2021

Nieuwe stichting komt op voor consumenten bij massaschade

Stichting Massaschade & Consument gaat op professionele wijze de belangen dienen van consumenten bij massaschade. Deze nieuwe stichting brengt juridische- en financiële kennis samen en wil zo een…