Goed nieuws! Stichting Massaschade & Consument mag alle volwassen TikTok-gebruikers vertegenwoordigenMeer informatie

19 november, 2021

Verrassende uitspraak Hoge Raad staat Airbnb toe dubbele bemiddelingskosten te rekenen.

Vandaag heeft Stichting Massaschade & Consument met teleurstelling kennisgenomen van een verrassende uitspraak van de Hoge Raad. Als antwoord op prejudiciële vragen vanuit de kantonrechtbank Rotterdam, oordeelt de Hoge Raad dat Airbnb dubbele bemiddelingskosten mag rekenen aan zowel de huurders als verhuurders op haar accommodatieplatform.

Met deze uitspraak wijkt de hoogste rechter onverwachts af van een eerder advies van één van haar belangrijkste adviseurs, de advocaat-generaal. Deze stelde juist dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten bij bemiddelaars van onroerend goed, ook voor Airbnb gold. Ook toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet Airbnb deze zomer weten het in rekening brengen van deze kosten als een oneerlijke handelspraktijk te zien. Hoewel dat uit het verbod zelf niet blijkt, is het volgens de Hoge Raad echter niet bedoeld voor kortermijnverhuur van vakantieaccommodaties, maar uitsluitend om excessen bij bemiddeling op de woningmarkt tegen te gaan.

Voor Stichting Massaschade & Consument waren de zogeheten 'servicekosten' die Airbnb rekent aanleiding een collectieve rechtszaak te starten om deze kosten namens consumenten terug te vorderen. De nu gedane uitspraak van Nederlands hoogste rechter heeft gevolgen voor het verloop van deze en andere vergelijkbare rechtszaken: rechters zullen dit oordeel volgen. Stichting Massaschade & Consument zal de komende weken gebruiken om precies in kaart te brengen wat deze uitspraak betekent voor consumenten en eventuele vervolgstappen te onderzoeken.

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie