Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

21 juli, 2021

Advies A-G: Verbod dubbele bemiddelingskosten ook voor Airbnb van toepassing

In het voorjaar van 2021 zijn aan de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen gesteld. Dit zijn vragen over de uitleg van een wetsartikel als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. Ook in de zaak tegen Airbnb zijn dergelijke vragen aan de Hoge Raad voorgelegd (vindbaar via deze link). Voordat de Hoge Raad een beslissing neemt, wordt er advies gegeven door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Dit advies is inmiddels gegeven.

In een advies stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dat platforms zoals Airbnb aangemerkt moeten worden als bemiddelaar en het verbod op het ‘dubbel’ vragen van bemiddelingskosten (aan zowel de verhuurder als huurder) ook van toepassing is op Airbnb. De Hoge Raad doet hierover binnenkort een uitspraak. Mocht de Hoge Raad het advies overnemen zal Airbnb uiteindelijk de door de consument als huurder betaalde servicekosten moeten gaan terugbetalen.

Stichting Massaschade & Consument zet zich in voor de naar schatting meer dan één miljoen consumenten die te veel servicekosten hebben betaald en is een collectieve actie gestart. Als onderdeel van de collectieve actie begon de Stichting eerder deze maand een bodemprocedure.

Inmiddels hebben ruim 60.000 mensen zich aangesloten bij de collectieve actie van Stichting Massaschade & Consument. Het is voor huurders die eerder Airbnb servicekosten hebben betaald nog steeds mogelijk om zich aan te sluiten via deze pagina.

Over Stichting Massaschade & Consument

Stichting Massaschade & Consument dient op professionele wijze de belangen van consumenten bij massaschade. De stichting brengt juridische- en financiële kennis samen en wil zo een einde maken aan de ongelijke strijd die consumenten moeten voeren door zogenaamde ‘collectieve acties’ te voeren. Als onafhankelijke stichting wil ze daarom structureel opkomen voor consumentenrechten bij bijvoorbeeld kartelzaken, schade door datalekken of kwesties rond gebrekkige medische producten.

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie