Collectieve actie

ABN AMRO brengt kleine ondernemer doelbewust in de knel

Sinds 2003 heeft ABN AMRO aan zeker 200.000 kleine ondernemers een doorlopend krediet met variabele rente verstrekt. De bank blijkt echter een geheel eigen definitie van ‘variabel’ te hanteren. Als de marktrente omhoog gaat wordt dit telkens pijlsnel doorberekend, maar bij renteverlagingen doet de bank plotseling alsof haar neus bloed. ABN verdient zo miljarden over de rug van kleine ondernemers in de nasleep van de kredietcrisis.

Wat is er aan de hand?

ABN AMRO is een van de bekende banken bij wie kleine ondernemers aankloppen als ze een doorlopend krediet nodig hebben. In de nasleep van de kredietcrisis toont de bank zich echter een zeer onbetrouwbare partner. Als de marktrente na 2008 fors daalt, zet de bank de variabele rente op de doorlopende kredieten eenzijdig vast op een torenhoog percentage van 10,49%. Het verschil steekt het in eigen zak.

Waarom wij deze actie starten

Een variabele rente is geen vrijbrief om deze helemaal naar eigen inzicht te bepalen. ABN AMRO heeft de variabele rente eenzijdig en uitsluitend in het nadeel van haar klanten gewijzigd. Daardoor hebben kleine ondernemers sinds 2008 mijarden euro's meer rente aan ABN AMRO betaald dan ze hadden gedaan als de bank - net als altijd - gewoon de marktrente had gevolgd.

Hoe we dit gaan doen

Niet alleen mkb’ers, maar ook consumenten hebben ABN AMRO jarenlang te veel rente betaald. Voor deze groep heeft de bank vorig jaar, na lang procederen, een compensatieregeling getroffen en daar 460 miljoen euro voor gereserveerd.

Wij vinden dat een eenpitter, webshop, stucadoorsbedrijf of bakker om de hoek, qua middelen en kennis nauwelijks van consumenten te onderscheiden zijn. Kleine ondernemers moeten net als consumenten op eerlijke voorwaarden kunnen rekenen zonder daar een leger aan dure adviseurs en juristen voor in te hoeven schakelen. Niet alleen wij vinden dat, ook instanties als klachteninstituut Kifid, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken delen de mening dat kleine ondernemers eenzelfde bescherming horen te genieten als consumenten. Het bekende consumentenprogramma Kassa heeft meerdere keren aandacht besteed aan hoe óók kleine ondernemers klem worden gezet door “de wurgkredieten van ABN AMRO”.

Daarom is het tijd om nu ook voor kleine ondernemers de rekening te vereffenen.

Waar heb je recht op?

Mkb’ers met een doorlopend krediet bij ABN AMRO hebben volgens ons recht op een schadevergoeding. Maar daarvoor hebben wij jouw steun als kleine ondernemer hard nodig. Deelname kost twee minuten van je tijd en je hoeft vooraf géén kosten te betalen. Deze worden namelijk betaald door een externe financier, die in ruil voor het dragen van de risico’s een (beperkt) percentage van de uiteindelijke schadevergoeding ontvangt. En dat is alleen indien een schadevergoeding daadwerkelijk toegewezen wordt door de rechter, of wanneer er een schikking met ABN AMRO wordt getroffen. Meer hierover lees je in de FAQ.

Wie we zijn

Stichting Massaschade & Consument komt op voor de belangen van consumenten én kleine ondernemers wanneer zij schade ondervinden door toedoen van veel grotere organisaties. De stichting spande eerder zaken aan tegen grote buitenlandse techreuzen als Airbnb, Google en TikTok. In die laatste zaak werd de stichting onlangs door de rechtbank aangewezen als een exclusieve belangenbehartiger namens miljoenen Nederlandse TikTok-gebruikers. Nu richt stichting Massaschade & Consument namens kleine ondernemers haar pijlen op het Nederlandse ABN AMRO.

Lees ons verhaal

Vragen over deze actie

ABN AMRO rekende jarenlang te veel rente bij doorlopende kredieten. Na de kredietcrisis van 2008 daalde de marktrente sterk. ABN AMRO liet de variabele rente van doorlopende kredieten niet mee dalen met deze marktrente. Dit heeft ertoe geleid dat kleine ondernemers, variërend van eenmanszaken tot lokale winkels, substantieel meer rente hebben betaald dan redelijk was.

Onze stichting eist een schadevergoeding voor de te veel betaalde kredietrente.

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep gedupeerden met vergelijkbare claims hun krachten bundelen door zich te laten vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Dit kan een oplossing zijn wanneer kleine individuele ondernemers niet over de middelen beschikken om een eigen zaak te voeren. In een collectieve actie beoordeelt de rechter de vorderingen van de hele groep in één keer. Zo kan de rechter een verbod uitspreken of kan de rechter vaststellen dat de aangesproken partij schadevergoeding moet betalen aan gedupeerden.

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van consumenten en kleine ondernemers. Eerder is Stichting Massaschade & Consument al collectieve acties gestart tegen Airbnb, TikTok en Google. Nu nemen we het op tegen ABN AMRO, voor kleine ondernemers die door oneerlijke rentepraktijken benadeeld zijn.

Wij komen op voor ondernemers die op enig moment na 2003 een overeenkomst met ABN AMRO hebben gehad op basis waarvan ABN AMRO doorlopend krediet heeft verstrekt.

ABN AMRO bood in ieder geval 200.000 kleinere ondernemers doorlopend krediet aan, doorgaans onder de naam OndernemersKrediet, OndernemersRekeningCourantKrediet of OndernemersFlexibelKrediet en – minder frequent – onder de noemer Medisch Praktijk Krediet.

ABN AMRO bood kleinere ondernemers meerdere soorten doorlopend krediet aan. De rente die ABN AMRO in rekening heeft gebracht tot oktober 2008 bewoog mee met stijging van de marktrente, maar daalde niet mee toen deze marktrente daalde.

ABN AMRO heeft de verlagingen van de marktrente ten onrechte niet aan ondernemers doorgegeven. De bank heeft hierdoor excessieve winsten gegenereerd en ondernemers hebben te veel betaald.

U kunt deelnemen via het formulier op renteherstel.nl/deelnemen. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat gedupeerden het met onze collectieve actie eens zijn. Bovendien kunt u, wanneer u zich aansluit, in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Momenteel treden we alleen op voor gedupeerden met een doorlopend krediet bij ABN AMRO. Het is mogelijk dat we in de toekomst uitbreiden naar andere banken.

Als u deelneemt aan onze collectieve actie maakt u vooraf geen kosten. Om dit mogelijk te maken, heeft Stichting Massaschade & Consument een financieringsovereenkomst gesloten met een financier (in dit geval Omni Bridgeway).

Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Naar verwachting – en afhankelijk van duur, bijkomende procedures, kosten en opbrengsten – bedraagt dit percentage tussen de 20% en 25%. Het percentage van de beloning neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Mocht de collectieve actie niet succesvol zijn, komen alle kosten voor rekening van de financier.

Stichting Massaschade & Consument zal de proceskosten zoveel mogelijk op ABN AMRO proberen te verhalen. In het geval dat dit niet lukt, worden de kosten (voor aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

Een inschrijving kan binnen 14 dagen zonder gevolgen worden ingetrokken. Dit kan door een mail te sturen naar deelname.abn-amro@massaschadeconsument.nl. Vermeld daarbij naam, bedrijfsnaam en e-mailadres waarmee u bent ingeschreven.

Na deze termijn is opzeggen (met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen) mogelijk, maar als u vervolgens (mede) dankzij onze inspanningen een vergoeding ontvangt, bent u ondanks de opzegging nog steeds een percentage van uw vergoeding verschuldigd.

Wilt u helemaal niet meer gebonden zijn aan de uitkomst van de procedure tegen ABN AMRO? Dan moet u mogelijk gebruikmaken van een opt-out. Kijk voor meer informatie bij de vraag "Hoe kan ik mij uitschrijven/opt-out-en voor de collectieve rechtszaak?"

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door Omni Bridgeway dat sinds 1986 wereldwijd rechtszaken financiert en beursgenoteerd is. Omni Bridgeway heeft uitgebreide ervaring en steunt talloze class actions tegen grote organisaties en bedrijven. Lees meer op de website van Omni Bridgeway.

Door financiering maken gedupeerden zelf vooraf geen kosten.

Deze zaak tegen ABN AMRO is een collectieve actie die werkt volgens het wettelijke opt-outsysteem. Mocht onze stichting door de rechter als exclusieve belangenbehartiger worden aangewezen, dan komen wij automatisch op voor alle gedupeerden in Nederland.

Dat betekent dat als de rechtbank onze stichting (of eventueel een andere belangenbehartiger) als exclusieve belangenbehartiger in deze collectieve actie aanwijst, alle gedupeerden in Nederland gebonden zijn aan de uitkomst van onze collectieve actie. Ook als u zich niet bij ons heeft aangesloten of deelname hebt beëindigd.

Wilt u helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan kunt u gebruikmaken van een zogenaamde “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen zodra een exclusieve belangenbehartiger is aangewezen. Op dit moment heeft de rechtbank nog geen exclusieve belangenbehartiger aangewezen.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk.

Afhankelijk van de opstelling van ABN AMRO verwachten wij dat de procedure enkele jaren zal duren. Juridische procedures kosten tijd. Wij zijn gemotiveerd om ondernemers zo snel mogelijk resultaat te brengen.

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties