Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

Veelgestelde vragen

Algemeen

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep personen een schadevergoeding kan eisen van de partij die de schade heeft veroorzaakt. In een collectieve actie laat je je vertegenwoordigen door een belangenorganisatie, zoals onze stichting. Dit kan een oplossing zijn wanneer je in je eentje niet over de middelen beschikt om een zaak tegen zo’n groot bedrijf te starten. In een collectieve actie stelt de rechter in één uitspraak vast of de aangesproken partij aansprakelijk is en wat de schade is. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers, behalve degene die vooraf hebben laten weten niet mee te willen doen.

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

ABN AMRO actie

Over de collectieve actie

ABN AMRO rekende jarenlang te veel rente bij doorlopende kredieten. Na de kredietcrisis van 2008 daalde de marktrente sterk. ABN AMRO liet de variabele rente van doorlopende kredieten niet mee dalen met deze marktrente. Dit heeft ertoe geleid dat kleine ondernemers, variërend van eenmanszaken tot lokale winkels, substantieel meer rente hebben betaald dan redelijk was.

Onze stichting eist een schadevergoeding voor de te veel betaalde kredietrente.

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep gedupeerden met vergelijkbare claims hun krachten bundelen door zich te laten vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Dit kan een oplossing zijn wanneer kleine individuele ondernemers niet over de middelen beschikken om een eigen zaak te voeren. In een collectieve actie beoordeelt de rechter de vorderingen van de hele groep in één keer. Zo kan de rechter een verbod uitspreken of kan de rechter vaststellen dat de aangesproken partij schadevergoeding moet betalen aan gedupeerden.

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van consumenten en kleine ondernemers. Eerder is Stichting Massaschade & Consument al collectieve acties gestart tegen Airbnb, TikTok en Google. Nu nemen we het op tegen ABN AMRO, voor kleine ondernemers die door oneerlijke rentepraktijken benadeeld zijn.

Over deelname

Wij komen op voor ondernemers die op enig moment na 2003 een overeenkomst met ABN AMRO hebben gehad op basis waarvan ABN AMRO doorlopend krediet heeft verstrekt.

ABN AMRO bood in ieder geval 200.000 kleinere ondernemers doorlopend krediet aan, doorgaans onder de naam OndernemersKrediet, OndernemersRekeningCourantKrediet of OndernemersFlexibelKrediet en – minder frequent – onder de noemer Medisch Praktijk Krediet.

ABN AMRO bood kleinere ondernemers meerdere soorten doorlopend krediet aan. De rente die ABN AMRO in rekening heeft gebracht tot oktober 2008 bewoog mee met stijging van de marktrente, maar daalde niet mee toen deze marktrente daalde.

ABN AMRO heeft de verlagingen van de marktrente ten onrechte niet aan ondernemers doorgegeven. De bank heeft hierdoor excessieve winsten gegenereerd en ondernemers hebben te veel betaald.

U kunt deelnemen via het formulier op renteherstel.nl/deelnemen. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat gedupeerden het met onze collectieve actie eens zijn. Bovendien kunt u, wanneer u zich aansluit, in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Momenteel treden we alleen op voor gedupeerden met een doorlopend krediet bij ABN AMRO. Het is mogelijk dat we in de toekomst uitbreiden naar andere banken.

Als u deelneemt aan onze collectieve actie maakt u vooraf geen kosten. Om dit mogelijk te maken, heeft Stichting Massaschade & Consument een financieringsovereenkomst gesloten met een financier (in dit geval Omni Bridgeway).

Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Naar verwachting – en afhankelijk van duur, bijkomende procedures, kosten en opbrengsten – bedraagt dit percentage tussen de 20% en 25%. Het percentage van de beloning neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Mocht de collectieve actie niet succesvol zijn, komen alle kosten voor rekening van de financier.

Stichting Massaschade & Consument zal de proceskosten zoveel mogelijk op ABN AMRO proberen te verhalen. In het geval dat dit niet lukt, worden de kosten (voor aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

Een inschrijving kan binnen 14 dagen zonder gevolgen worden ingetrokken. Dit kan door een mail te sturen naar deelname.abn-amro@massaschadeconsument.nl. Vermeld daarbij naam, bedrijfsnaam en e-mailadres waarmee u bent ingeschreven.

Na deze termijn is opzeggen (met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen) mogelijk, maar als u vervolgens (mede) dankzij onze inspanningen een vergoeding ontvangt, bent u ondanks de opzegging nog steeds een percentage van uw vergoeding verschuldigd.

Wilt u helemaal niet meer gebonden zijn aan de uitkomst van de procedure tegen ABN AMRO? Dan moet u mogelijk gebruikmaken van een opt-out. Kijk voor meer informatie bij de vraag "Hoe kan ik mij uitschrijven/opt-out-en voor de collectieve rechtszaak?"

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door Omni Bridgeway dat sinds 1986 wereldwijd rechtszaken financiert en beursgenoteerd is. Omni Bridgeway heeft uitgebreide ervaring en steunt talloze class actions tegen grote organisaties en bedrijven. Lees meer op de website van Omni Bridgeway.

Door financiering maken gedupeerden zelf vooraf geen kosten.

Deze zaak tegen ABN AMRO is een collectieve actie die werkt volgens het wettelijke opt-outsysteem. Mocht onze stichting door de rechter als exclusieve belangenbehartiger worden aangewezen, dan komen wij automatisch op voor alle gedupeerden in Nederland.

Dat betekent dat als de rechtbank onze stichting (of eventueel een andere belangenbehartiger) als exclusieve belangenbehartiger in deze collectieve actie aanwijst, alle gedupeerden in Nederland gebonden zijn aan de uitkomst van onze collectieve actie. Ook als u zich niet bij ons heeft aangesloten of deelname hebt beëindigd.

Wilt u helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan kunt u gebruikmaken van een zogenaamde “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen zodra een exclusieve belangenbehartiger is aangewezen. Op dit moment heeft de rechtbank nog geen exclusieve belangenbehartiger aangewezen.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk.

Afhankelijk van de opstelling van ABN AMRO verwachten wij dat de procedure enkele jaren zal duren. Juridische procedures kosten tijd. Wij zijn gemotiveerd om ondernemers zo snel mogelijk resultaat te brengen.

Airbnb-servicekosten actie

Over de claim

Nee. De Airbnb-host(s) van de door u gehuurde accommodaties staan los van uw deelname. In deze collectieve actie draait het om de servicekosten die u heeft betaald aan Airbnb als bemiddelaar, en niet de feitelijke kosten voor uw verblijf.

Hoewel ook verhuurders servicekosten betalen, worden zij niet door het verbod op dubbelzijdige bemiddeling beschermd. Daarom kunnen alleen particuliere huurders zich aansluiten bij de collectieve actie.

Voor deze collectieve actie werkt Stichting Massaschade & Consument samen met de procesfinancier Omni Bridgeway, gevestigd te Genève (Zwitserland). Dit internationaal opererende bedrijf is gespecialiseerd in het mogelijk maken van gecompliceerde juridische zaken. Meer informatie over deze financiering kun je lezen in de claimcode compliance verklaring

Over deelname

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos. Wanneer de zaak niet slaagt, betaalt u ook niets. Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. In deze zaak bedraagt die kostenvergoeding 25% van de ontvangen schadevergoeding indien wij uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigen en 17,5% indien wij tevens de belangen van alle betrokkenen behartigen.

Voorbeelden

  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt €100,–.
  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij niet in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt tussen de €82,50 en €75,–.
  • De zaak slaagt niet, en u heeft geen recht op compensatie. U bent niets verschuldigd.

We verwachten dat de procedure een paar jaar zal duren. Dit is voor Airbnb een zaak met grote financiële belangen waarin men zich naar verwachting stevig zal verzetten tegen de eerdere uitspraak die de rechter eerder heeft gedaan.

U kunt zich aansluiten bij deze collectieve actie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft als consument minimaal één accommodatie (in binnen- en/of buitenland) gehuurd via het platform van Airbnb waarvoor u aan Airbnb servicekosten heeft betaald; en
  • uw gewone verblijfplaats lag op dat moment in Nederland; en
  • u heeft deze servicekosten nog niet terugbetaald of gecrediteerd gekregen.

Indien u zich heeft aangemeld bij Appeal of Servicekostenterug bent u reeds aangesloten bij deze collectieve actie. U hoeft dan niets te doen. Mocht u zich al bij een ander initiatief hebben aangesloten, dan kunt u zich aansluiten bij deze collectieve actie afhankelijk van de afspraak die u heeft met dat initiatief. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Google actie

Over de claim

Uit onderzoek blijkt dat Google zeer gedetailleerde gegevens verzamelt van Androidgebruikers. Google weet welke apps worden gebruikt, wanneer en hoe deze worden gebruikt, en veel meer over de persoonlijke leven van gebruikers. Wij vinden dat Google met deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens van Androidgebruikers de wet-en regelgeving heeft overtreden en willen dat deze onrechtmatige activiteiten stoppen.

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep individuen met vergelijkbare claims zich laten vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Dit kan een oplossing zijn wanneer een individu niet over de middelen beschikt om een eigen zaak te voeren. In een collectieve actie beoordeelt de rechter de vorderingen van de hele groep in één keer. Zo kan de rechter een verbod uitspreken of kan de rechter vaststellen dat de aangesproken partij schadevergoeding moet betalen aan gedupeerden. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle gedupeerden, behalve degene die vooraf hebben laten weten niet mee te willen doen.

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. Eerder zijn we al collectieve acties gestart tegen Airbnb om onterecht betaalde servicekosten terug te eisen en tegen Bytedance/TikTok vanwege de onrechtmatige verwerking van gegevens op het populaire videoplatform TikTok. Nu nemen we het op tegen Google, voor de wijze waarop Google met de privacy van miljoenen Nederlandse Androidgebruikers omspringt.

Als je met onze actie meedoet, hoef je geen inschrijfkosten te betalen. Om deze procedure zonder inschrijfkosten voor jou als deelnemer aan deze actie mogelijk te maken, heeft Stichting Massaschade & Consument een financieringsovereenkomst gesloten met de Financier (Eaton Hall Funding LLC). Daarin is afgesproken dat de Financier bij succes, bijvoorbeeld bij een schikking of gunstige uitspraak, 17.5% van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten) krijgt.

Dit is automatisch gebeurd als jij een Android-smartphone hebt gebruikt. Op Android-smartphones heb jij namelijk nauwelijks de mogelijkheid om de gegevensverzameling van Google te stoppen. Google ontwerpt haar diensten om gegevensverwerking te maximaliseren.

Wij vorderen schadevergoeding. Wij hebben in onze dagvaarding een voorstel opgenomen voor de berekening van de schade, maar uiteindelijk bepaalt de rechtbank of en zo ja, hoeveel schade er moet worden betaald.

Je kunt deelnemen via het formulier. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel Androidgebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen, maar als dat wel lukt, heb je mogelijk recht op geld. Wanneer jij je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Je kunt je deelname aan onze actie stoppen door een mail te sturen naar deelname.google@massaschadeconsument.nl. Vermeld daarbij je naam, geboortedatum en het e-mailadres waarmee je jouw registratie hebt gedaan.

Wil je helemaal niet meer gebonden zijn aan de uitkomst van de procedure tegen Google? Dan moet je mogelijk gebruik maken van de opt-out. Zie de vraag hieronder voor meer informatie daarover.

Stichting Massaschade & Consument maakt gebruik van een externe procesfinancier, Eaton Hall Funding LLC (de Financier) gevestigd in de Verenigde Staten, die vooraf de kosten van de procedure op zich neemt. Daardoor maken de Androidgebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Met de Financier is afgesproken dat de Financier bij succes, bijvoorbeeld bij een schikking of gunstige uitspraak, 17.5% van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten) krijgt. Meer informatie over deze financiering kun je lezen in de claimcode compliance verklaring.

Deze zaak tegen Google is een collectieve actie die werkt volgens het wettelijke opt-outsysteem. Mocht onze stichting door de rechter als exclusieve belangenbehartiger worden aangewezen, dan komen wij automatisch op voor alle Nederlandse Androidgebruikers. Wil je helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan kun je gebruik maken van een zogenaamde “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen.

De claim van Stichting Bescherming Privacy Belangen gaat over alle diensten en producten van Google. Onze claim gaat specifiek over Android en niet over de overige Googleproducten. We hebben veel (technisch) onderzoek laten doen naar hoe Google specifiek via Android onrechtmatig gegevens verwerkt. Zo hebben we een gedetailleerd beeld gekregen van wat Google achter de schermen doet. Daarmee onderscheidt deze zaak zich van die van Stichting Bescherming Privacybelangen.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk. De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door Eaton Hall Funding LLC. In de overeenkomst met de Financier is afgesproken dat de Financier bij succes, bijvoorbeeld bij een schikking of gunstige uitspraak, 17.5% van de opbrengst krijgt.

Voor iedereen die wil deelnemen aan deze actie gelden dezelfde voorwaarden. Je kunt de volledige voorwaarden hier vinden. Als je meer wilt weten over de kosten om mee te doen, kijk dan bij de vraag 'Kost het geld om jullie actie te steunen?'

Tiktok actie

Over de claim

TikTok is in korte tijd enorm populair geworden. Het gebruik van de video-app is voor gebruikers gratis, maar het bedrijf achter TikTok maakt winst door een profiel van jou samen te stellen. Een profiel dat veel verder gaat dan de informatie die je zelf op TikTok deelt. Iedere seconde die je aan een video besteedt, wordt bijgehouden en geanalyseerd, met als doel je zo lang mogelijk op de app te houden en je zoveel mogelijk advertenties te laten zien. Dit is in strijd met fundamentele rechten van consumenten. Wij vinden onder andere dat TikTok veel meer informatie over jou verzamelt dan eigenlijk mag. Daarnaast is TikTok bijvoorbeeld niet transparant over de reden waarom het die informatie van je nodig heeft,

Dit is automatisch gebeurd als je ooit TikTok hebt gebruikt. Binnen TikTok heb je namelijk geen mogelijkheid om bepaalde gegevens niét met TikTok te delen. De app biedt alleen de mogelijkheid enkele persoonlijke privacy-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld door je account op private te zetten. Dit heeft alleen te maken met je privacy ten opzichte van andere TikTok-gebruikers, en dus niet ten opzichte van TikTok zelf.

Ja, er zijn meer apps die het niet zo nauw nemen met privacy en meer informatie over ons verzamelen dan nodig is. Maar TikTok is ongeevenaard in het opstellen van profielen op basis van gedrag en het vasthouden van de aandacht van gebruikers. TikTok ligt inmiddels in meerdere landen onder vuur vanwege privacyschendingen. Wij willen dat TikTok zich aan de regels houdt en gebruikers compensatie biedt voor de geleden schade.

Collectieve acties zijn procedures van lange adem: vaak duurt het meer dan een jaar voordat de rechter een uitspraak doet. De precieze datum kunnen we je op dit moment dus nog niet geven. We publiceren echter regelmatig updates via onze nieuwsbrief en op onze website. Volg deze dus om op de hoogte te blijven over de voortgang van de zaak.

Deze bedragen zijn gebaseerd op verschillende omstandigheden, onder meer de aard van de gegevens, de ernst en de duur van de inbreuk op de rechten van TikTok-gebruikers per leeftijdscategorie.

We voeren een beperkte advertentiecampagne op Instagram, Google, TikTok, Youtube en Spotify om deze zaak onder de aandacht te brengen. We verwerken hiervoor zo min mogelijk persoonsgegevens. We gebruiken geen cookies of pixels om je over meerdere websites te kunnen volgen. Wij gebruiken per advertentiecampagne een andere URL om zo te meten hoeveel mensen onze website bezoeken en de actie steunen dankzij de campagne.

De campagne is beperkt tot volwassenen in een bepaalde leeftijdscategorie in Nederland. We krijgen standaard beperkte geaggregeerde demografische gegevens over de groepen aan wie onze advertenties zijn getoond van het sociale medium. Deze gegevens (bijvoorbeeld een verdeling in leeftijdsgroep en mannen en vrouwen) zijn door ons niet te herleiden tot een specifieke persoon.

Klik hier voor de specificaties van onze campagne op Instagram. Lees meer over het gebruik van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door IVO Capital en haar op de Kaaimaneilanden gevestigde fonds Consumer Privacy Litigation Funding (42) L.P. Daardoor maken de TikTok-gebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Bij succes ontvangt de financieringspartij een beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage bedraagt tussen de 10% en 25%, en is afhankelijk van de door de rechter toegekende schadevergoeding. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de vergoeding per gedupeerde TikTok-gebruiker hoger is en is er een plafond overeengekomen.

Over deelname

Voor iedereen die nu meedoet aan deze actie gelden dezelfde voorwaarden, ongeacht het moment waarop je je hebt ingeschreven. De exacte voorwaarden kun je hier vinden. De voorwaarden om mee te doen zijn sinds 28 juni 2023 voor jou nog gunstiger geworden. Massaschade & Consument heeft namelijk met de financier een lager plafond, een maximum, afgesproken voor de vergoeding die de financier eventueel ontvangt. Meer weten over de kosten om mee te doen, kijk dan hier.

Je kan je aansluiten via het formulier op onze campagnewebsite www.FixTok.nl. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel TikTok-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen, maar als dat wel lukt, heb je mogelijk recht op geld. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Onze stichting vordert een bedrag aan schadevergoeding per Tik-Tok gebruiker, variërend van €1.250 tot €1.750. Het gevorderde bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen en als wij de zaak winnen, welk bedrag de rechter uiteindelijk zal toekennen.

Deze bedragen zijn gebaseerd op verschillende omstandigheden, onder meer de aard van de gegevens, de ernst en de duur van de inbreuk op de rechten van TikTok-gebruikers per leeftijdscategorie.

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door IVO Capital en haar fonds Consumer Privacy Litigation Funding. Daardoor maken de TikTok-gebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Bij succes ontvangt de financieringspartij een beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage bedraagt tussen de 10% en 25%, en is afhankelijk van de door de rechter toegekende schadevergoeding. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de vergoeding per gedupeerde TikTok-gebruiker hoger is en is er een plafond overeengekomen. Meer informatie over deze financiering kun je lezen in de claimcode compliance verklaring.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk. Een grote juridische procedure als dit kost veel geld. Om een dergelijke rechtszaak zonder bijdrage en risico voor jou als TikTok-gebruiker mogelijk te maken, heeft de stichting een financieringsovereenkomst gesloten.

In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Er zijn enkele andere stichtingen die ook een collectieve actie tegen TikTok gestart zijn. Wij vertegenwoordigen niet alleen de belangen van jongeren, maar ook die van volwassen TikTok-gebruikers. Daarmee onderscheidt deze zaak zich van de andere zaken, waarin alleen voor de belangen van minderjarigen wordt opgekomen. Meer dan 70% van alle Nederlandse TikTok gebruikers is naar schatting ouder dan 18 jaar.

Ja, dat is mogelijk. Ook als je je al hebt aangemeld voor andere collectieve acties tegen TikTok. Wel kan het zijn dat die andere stichtingen andere voorwaarden hanteren. Wanneer er verschillende belangenorganisaties een schadevergoeding eisen, dan wijst de rechter aan wie de zaak het beste kan doen. De aangewezen belangenorganisatie wordt dan de zogenoemde ‘exclusieve belangenbehartiger’. In het centraal register voor collectieve vorderingen vind je meer informatie over de andere collectieve vorderingen.

Je kan je afmelden voor onze actie door een mail te sturen naar deelname.tiktok@massaschadeconsument.nl en vermeld daarbij je naam en geboortedatum. Wil je helemaal niet meer gebonden zijn aan de uitkomst van de procedure tegen TikTok? Dan moet je misschien opt-out-en. Zie de vraag hieronder voor meer informatie daarover.

Deze zaak tegen TikTok is een collectieve actie die werkt volgens het wettelijke opt-outsysteem. Mocht onze stichting door de rechter als exclusieve belangenbehartiger worden aangewezen, dan komen wij automatisch op voor alle Nederlandse TikTok-gebruikers. Dat betekent dat als de rechtbank onze stichting (of eventueel een andere belangenbehartiger) als exclusieve belangenbehartiger in deze collectieve actie aanwijst, alle Nederlandse TikTok-gebruikers gebonden kunnen zijn aan de uitkomst van de collectieve actie. Ook als je je voor onze actie hebt afgemeld. Wil je helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan is het nodig dat je gebruik maakt van een zogenaamde “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen. Op dit moment kan dat nog niet, want de rechtbank heeft nog geen exclusieve belangenbehartiger aangewezen. De rechtbank zal te zijner tijd – nadat een exclusieve belangenbehartiger is aangewezen - een termijn geven voor de opt-outverklaring.

Over TikTok

Op dit moment kan dat niet. Er is namelijk geen mogelijk om uit te schakelen dat TikTok een profiel van je maakt, of je persoonsgegevens met andere partijen deelt, of dat met partijen buiten de Europese Unie doet. TikTok biedt alleen de mogelijkheid enkele persoonlijke privacy-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld door je account op ‘private’ te zetten. Dit heeft echter alleen te maken met je privacy richting andere TikTok gebruikers, en niet met jouw privacy ten opzichte van TikTok zelf.

Over ons

De meeste consumentenorganisaties hebben meerdere activiteiten. Stichting Massaschade & Consument richt zich echter exclusief op het bestrijden van onrechtmatigheden die leiden tot massaschade bij consumenten. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina onze focus.

Het stichtingsbestuur bepaalt welke zaken gaan worden opgepakt. Daarbij worden onder meer gewogen hoe groot het maatschappelijk belang is en wat de kans van slagen van een zaak is.

Specifieke initiatieven omtrent massaschade komen doorgaans ad hoc tot stand terwijl de stichting Massaschade & Consument structureel kennis en ervaring bundelt. Wij geloven dat consumenten beter af zijn wanneer hun belangen worden behartigd door een ervaren organisatie dan door een initiatief dat is opgericht voor een specifieke zaak.

In tegenstelling tot veel ad hoc opgezette organisaties hebben wij geen winstoogmerk. Wij  streven ernaar de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de gedaagde partij. Dan draait de consument niet zelf op voor de kosten. Op deze manier streven wij telkens opnieuw naar een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden. Alléén wanneer de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij dragen alle deelnemers met een deel van de opbrengst bij als dekking voor de gemaakte kosten. Hoe groot dat deel is, verschilt per zaak.  Ontvangen deelnemers geen schadevergoeding, dan dragen zij niet bij aan de kosten.

Meer informatie hierover is te lezen op de pagina's over onze onafhankelijkheid en onze focus.

Organisatie

De Stichting Massaschade & Consument wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de verwezenlijking van de op de statutaire doelstelling gerichte strategie.

Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

De raad van toezicht controleert onder meer het beleid van het bestuur, houdt financieel toezicht en het uitoefenen van controletaken die in de “Claimcode 2019” zijn omschreven. Daarnaast geeft zij op alle belangrijke punten het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

Financieel

Als stichting hebben wij geen commercieel doel. Wij vragen ook geen bijdrage van deelnemers vooraf.

Het onderzoeken en voorbereiden van zaken kost veel tijd en kapitaal. Zeker wanneer een juridische procedure wordt gestart. Om dit te kunnen financieren heeft Stichting Massaschade & Consument heeft een breed netwerk van kapitaalverstrekkers. Per zaak wordt bekeken hoe en op welke voorwaarden financiering aangetrokken kan worden.

Wie een collectieve actie financiert verschilt per zaak. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de informatiepagina van de specifieke collectieve actie.

De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding die gebruikelijk is voor vergelijkbare organisaties zonder winstoogmerk. Het beleid en de hoogte van de vergoeding zal telkens gepubliceerd worden conform de Claimcode.

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie