NieuwsVeelgestelde vragenContact
Collectieve actie Airbnb wegens in rekening brengen onterechte servicekosten aan consumentenMeer informatie

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bij massaschade gaat het om een groot aantal gedupeerden. Via een collectieve actie kunnen al deze gedupeerden vertegenwoordigd worden door één specifieke belangenbehartiger, zoals Stichting Massaschade & Consument. Deze belangenbehartiger voert vervolgens een collectieve rechtszaak ten behoeve van deze groep.

Over ons

De meeste consumentenorganisaties hebben meerdere activiteiten. Stichting Massaschade & Consument richt zich echter exclusief op het bestrijden van onrechtmatigheden die leiden tot massaschade bij consumenten.

Meer informatie hierover is te lezen op de pagina onze focus.

Het stichtingsbestuur bepaalt welke zaken gaan worden opgepakt. Daarbij worden onder meer gewogen hoe groot het maatschappelijk belang is en wat de kans van slagen van een zaak is.

Specifieke initiatieven omtrent massaschade komen doorgaans ad hoc tot stand terwijl de stichting Massaschade & Consument structureel kennis en ervaring bundelt. Wij geloven dat consumenten beter af zijn wanneer hun belangen worden behartigd door een ervaren organisatie dan door een initiatief dat is opgericht voor een specifieke zaak.

In tegenstelling tot veel ad hoc opgezette organisaties hebben wij geen winstoogmerk. Wij  streven ernaar de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de gedaagde partij. Dan draait de consument niet zelf op voor de kosten. Op deze manier streven wij telkens opnieuw naar een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden. Alléén wanneer de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij dragen alle deelnemers met een deel van de opbrengst bij als dekking voor de gemaakte kosten. Hoe groot dat deel is, verschilt per zaak.  Ontvangen deelnemers geen schadevergoeding, dan dragen zij niet bij aan de kosten.

Meer informatie hierover is te lezen op de pagina's over onze onafhankelijkheid en onze focus.

Organisatie

De raad van toezicht controleert onder meer het beleid van het bestuur, houdt financieel toezicht en het uitoefenen van controletaken die in de “Claimcode 2019” zijn omschreven. Daarnaast geeft zij op alle belangrijke punten het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

De Stichting Massaschade & Consument wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de verwezenlijking van de op de statutaire doelstelling gerichte strategie.

Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

Collectieve actie Airbnb-servicekosten

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos. Wanneer de zaak niet slaagt, betaalt u ook niets.

Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. In deze zaak bedraagt die kostenvergoeding 25% van de ontvangen schadevergoeding indien wij uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigen en 17,5% indien wij tevens de belangen van alle betrokkenen behartigen.

Voorbeelden

  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt €100,–.
  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij niet in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt tussen de €82,50 en €75,–.
  • De zaak slaagt niet, en u heeft geen recht op compensatie. U bent niets verschuldigd.

U kunt zich aansluiten bij deze collectieve actie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft als consument minimaal één accommodatie (in binnen- en/of buitenland) gehuurd via het platform van Airbnb waarvoor u aan Airbnb servicekosten heeft betaald; en
  • uw gewone verblijfplaats lag op dat moment in Nederland; en
  • u heeft deze servicekosten nog niet terugbetaald of gecrediteerd gekregen.

Indien u zich heeft aangemeld bij Appeal of Servicekostenterug bent u reeds aangesloten bij deze collectieve actie. U hoeft dan niets te doen.

Mocht u zich al bij een ander initiatief hebben aangesloten, dan kunt u zich aansluiten bij deze collectieve actie afhankelijk van de afspraak die u heeft met dat initiatief. Bij twijfel kunt u contact contact met ons opnemen.

Nee. De Airbnb-host(s) van de door u gehuurde accommodaties staan los van uw deelname. In deze collectieve actie draait het om de servicekosten die u heeft betaald aan Airbnb als bemiddelaar, en niet de feitelijke kosten voor uw verblijf.

Hoewel ook verhuurders servicekosten betalen, worden zij niet door het verbod op dubbelzijdige bemiddeling beschermd. Daarom kunnen alleen particuliere huurders zich aansluiten bij de collectieve actie.

We verwachten dat de procedure een paar jaar zal duren. Dit is voor Airbnb een zaak met grote financiële belangen waarin men zich naar verwachting stevig zal verzetten tegen de eerdere uitspraak die de rechter eerder heeft gedaan.

Voor deze collectieve actie werkt Stichting Massaschade & Consument samen met de procesfinancier Omni Bridgeway. Dit internationaal opererende bedrijf is gespecialiseerd in het mogelijk maken van gecompliceerde juridische zaken.

Financieel

Als stichting hebben wij geen commercieel doel. Wij vragen ook geen geen bijdrage van deelnemers vooraf. 

Het onderzoeken en voorbereiden van zaken kost veel tijd en kapitaal. Zeker wanneer een juridische procedure wordt gestart. Om dit te kunnen financieren heeft Stichting Massaschade & Consument heeft een breed netwerk van kapitaalverstrekkers. Per zaak wordt bekeken hoe en op welke voorwaarden financiering aangetrokken kan worden.

Wie een collectieve actie financiert verschilt per zaak. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de informatiepagina van de specifieke collectieve actie.

De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding die gebruikelijk is voor vergelijkbare organisaties zonder winstoogmerk. Het beleid en de hoogte van de vergoeding zal telkens gepubliceerd worden conform de Claimcode

Doe mee aan onze actie

Consumenten hebben jarenlang onterecht servicekosten betaald aan Airbnb.

Op dit moment aangesloten

60.240

deelnemers