NieuwsVeelgestelde vragenContact
Stichting Massaschade & Consument daagt TikTok voor de rechterMeer informatie

Veelgestelde vragen

Algemeen

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep personen een schadevergoeding kan eisen van de partij die de schade heeft veroorzaakt. In een collectieve actie laat je je vertegenwoordigen door een belangenorganisatie, zoals onze stichting. Dit kan een oplossing zijn wanneer je in je eentje niet over de middelen beschikt om een zaak tegen zo’n groot bedrijf te starten.

In een collectieve actie stelt de rechter in één uitspraak vast of de aangesproken partij aansprakelijk is en wat de schade is. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers, behalve degene die vooraf hebben laten weten niet mee te willen doen.

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

Airbnb-servicekosten actie

Over de claim

Nee. De Airbnb-host(s) van de door u gehuurde accommodaties staan los van uw deelname. In deze collectieve actie draait het om de servicekosten die u heeft betaald aan Airbnb als bemiddelaar, en niet de feitelijke kosten voor uw verblijf.

Hoewel ook verhuurders servicekosten betalen, worden zij niet door het verbod op dubbelzijdige bemiddeling beschermd. Daarom kunnen alleen particuliere huurders zich aansluiten bij de collectieve actie.

Voor deze collectieve actie werkt Stichting Massaschade & Consument samen met de procesfinancier Omni Bridgeway. Dit internationaal opererende bedrijf is gespecialiseerd in het mogelijk maken van gecompliceerde juridische zaken.

Over deelname

Wij vinden dat consumenten geen deel van hun ontvangen schadevergoeding hoeven af te staan wanneer de zaak slaagt. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Airbnb als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos. Wanneer de zaak niet slaagt, betaalt u ook niets.

Wij houden alleen een kostenvergoeding in op de compensatie wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. In deze zaak bedraagt die kostenvergoeding 25% van de ontvangen schadevergoeding indien wij uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigen en 17,5% indien wij tevens de belangen van alle betrokkenen behartigen.

Voorbeelden

  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt €100,–.
  • De rechter veroordeelt de gedaagde partij niet in de kosten. U heeft recht op een compensatie van €100,–, dus u ontvangt tussen de €82,50 en €75,–.
  • De zaak slaagt niet, en u heeft geen recht op compensatie. U bent niets verschuldigd.

U kunt zich aansluiten bij deze collectieve actie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft als consument minimaal één accommodatie (in binnen- en/of buitenland) gehuurd via het platform van Airbnb waarvoor u aan Airbnb servicekosten heeft betaald; en
  • uw gewone verblijfplaats lag op dat moment in Nederland; en
  • u heeft deze servicekosten nog niet terugbetaald of gecrediteerd gekregen.

We verwachten dat de procedure een paar jaar zal duren. Dit is voor Airbnb een zaak met grote financiële belangen waarin men zich naar verwachting stevig zal verzetten tegen de eerdere uitspraak die de rechter eerder heeft gedaan.

Indien u zich heeft aangemeld bij Appeal of Servicekostenterug bent u reeds aangesloten bij deze collectieve actie. U hoeft dan niets te doen.

Mocht u zich al bij een ander initiatief hebben aangesloten, dan kunt u zich aansluiten bij deze collectieve actie afhankelijk van de afspraak die u heeft met dat initiatief. Bij twijfel kunt u contact contact met ons opnemen.

Tiktok actie

Over de claim

TikTok is in korte tijd enorm populair geworden. Het gebruik van de video-app is voor gebruikers gratis, maar het bedrijf achter TikTok maakt winst door een profiel van jou samen te stellen. Een profiel dat veel verder gaat dan de informatie die je zelf op TikTok deelt. Iedere seconde die je aan een video besteedt, wordt bijgehouden en geanalyseerd, met als doel je zo lang mogelijk op de app te houden en je zoveel mogelijk advertenties te laten zien. Dit is in strijd met fundamentele rechten van consumentenrechten. Wij vinden onder andere dat TikTok veel meer informatie over jou verzamelt dan eigenlijk mag. Daarnaast is TikTok bijvoorbeeld niet transparant over de reden waarom het die informatie van je nodig heeft,deelt zij jouw informatie met andere organisaties en geeft zij jouw gegevens door naar landen buiten de EU zoals China en de VS.

Dit is automatisch gebeurd als je ooit TikTok hebt gebruikt. Binnen TikTok heb je namelijk geen mogelijkheid om bepaalde gegevens niét met TikTok te delen. De app biedt alleen de mogelijkheid enkele persoonlijke privacy-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld door je account op private te zetten. Dit heeft alleen te maken met je privacy ten opzichte van andere TikTok-gebruikers, en dus niet ten opzichte van TikTok zelf.

Ja, er zijn meer apps die het niet zo nauw nemen met privacy en meer informatie over ons verzamelen dan nodig is. Maar TikTok is ongeevenaard in het opstellen van profielen op basis van gedrag en het vasthouden van de aandacht van gebruikers. TikTok ligt inmiddels in meerdere landen onder vuur vanwege privacyschendingen. Wij willen dat TikTok zich aan de regels houdt en gebruikers compensatie biedt voor de geleden schade.

Je kan je steun uitbrengen via het formulier op de website van Stichting Massaschade & Consument (https://www.massaschadeconsument.nl/). Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel TikTok-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Ook kun je je aansluiten bij onze actie. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen, maar als dat wel lukt, heb je mogelijk recht op geld. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Over deelname

Je kan je steun uitbrengen via het formulier op de website van Stichting Massaschade & Consument (https://www.massaschadeconsument.nl/). Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel TikTok-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Ook kun je je aansluiten bij onze actie. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen, maar als dat wel lukt, heb je mogelijk recht op geld. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Onze stichting vordert een bedrag aan schadevergoeding per Tik-Tok gebruiker, variërend van €1.250 tot €1.750. Het gevorderde bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen en als wij de zaak winnen, welk bedrag de rechter uiteindelijk zal toekennen.

Deze bedragen zijn gebaseerd op verschillende omstandigheden, onder meer de aard van de gegevens, de ernst en de duur van de inbreuk op de rechten van TikTok-gebruikers per leeftijdscategorie.

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door een externe financier. Daardoor maken de TikTok-gebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Bij succes ontvangt de financieringspartij een beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage bedraagt tussen de 12,5% en 25%, en is afhankelijk van de door de rechter toegekende schadevergoeding. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de vergoeding per gedupeerde TikTok-gebruiker hoger is.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk. Een grote juridische procedure als dit kost veel geld. Om een dergelijke rechtszaak zonder bijdrage en risico voor jou als TikTok-gebruiker mogelijk te maken, heeft de stichting een financieringsovereenkomst gesloten.

In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Er zijn enkele andere stichtingen die ook een collectieve actie tegen TikTok gestart zijn. Wij vertegenwoordigen niet alleen de belangen van jongeren, maar ook die van volwassen TikTok-gebruikers. Daarmee onderscheidt deze zaak zich van de andere zaken, waarin alleen voor de belangen van minderjarigen wordt opgekomen. Meer dan 70% van alle Nederlandse TikTok gebruikers is naar schatting ouder dan 18 jaar.

Ja, dat is mogelijk. Ook als je je al hebt aangemeld voor andere collectieve acties tegen TikTok. Wel kan het zijn dat die andere stichtingen andere voorwaarden hanteren.

Wanneer er verschillende belangenorganisaties een schadevergoeding eisen, dan wijst de rechter aan wie de zaak het beste kan doen. De aangewezen belangenorganisatie wordt dan de zogenoemde ‘exclusieve belangenbehartiger’. In het centraal register voor collectieve vorderingen vind je meer informatie over de andere collectieve vorderingen.

Ja, dat kan. Stuur een mail naar [email protected] en vermeld daarbij je naam en geboortedatum.

Over TikTok

Op dit moment kan dat niet. Er is namelijk geen mogelijk om uit te schakelen dat TikTok een profiel van je maakt, of je persoonsgegevens met andere partijen deelt, of dat met partijen buiten de Europese Unie doet. TikTok biedt alleen de mogelijkheid enkele persoonlijke privacy-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld door je account op ‘private’ te zetten. Dit heeft echter alleen te maken met je privacy richting andere TikTok gebruikers, en niet met jouw privacy ten opzichte van TikTok zelf.

Over ons

Het stichtingsbestuur bepaalt welke zaken gaan worden opgepakt. Daarbij worden onder meer gewogen hoe groot het maatschappelijk belang is en wat de kans van slagen van een zaak is.

De meeste consumentenorganisaties hebben meerdere activiteiten. Stichting Massaschade & Consument richt zich echter exclusief op het bestrijden van onrechtmatigheden die leiden tot massaschade bij consumenten.

Meer informatie hierover is te lezen op de pagina onze focus.

Specifieke initiatieven omtrent massaschade komen doorgaans ad hoc tot stand terwijl de stichting Massaschade & Consument structureel kennis en ervaring bundelt. Wij geloven dat consumenten beter af zijn wanneer hun belangen worden behartigd door een ervaren organisatie dan door een initiatief dat is opgericht voor een specifieke zaak.

In tegenstelling tot veel ad hoc opgezette organisaties hebben wij geen winstoogmerk. Wij  streven ernaar de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de gedaagde partij. Dan draait de consument niet zelf op voor de kosten. Op deze manier streven wij telkens opnieuw naar een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden. Alléén wanneer de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij dragen alle deelnemers met een deel van de opbrengst bij als dekking voor de gemaakte kosten. Hoe groot dat deel is, verschilt per zaak.  Ontvangen deelnemers geen schadevergoeding, dan dragen zij niet bij aan de kosten.

Meer informatie hierover is te lezen op de pagina's over onze onafhankelijkheid en onze focus.

Organisatie

De raad van toezicht controleert onder meer het beleid van het bestuur, houdt financieel toezicht en het uitoefenen van controletaken die in de “Claimcode 2019” zijn omschreven. Daarnaast geeft zij op alle belangrijke punten het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

De Stichting Massaschade & Consument wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de verwezenlijking van de op de statutaire doelstelling gerichte strategie.

Meer informatie over de bestuursleden kunt u terugvinden op deze pagina.

Financieel

Als stichting hebben wij geen commercieel doel. Wij vragen ook geen geen bijdrage van deelnemers vooraf. 

Het onderzoeken en voorbereiden van zaken kost veel tijd en kapitaal. Zeker wanneer een juridische procedure wordt gestart. Om dit te kunnen financieren heeft Stichting Massaschade & Consument heeft een breed netwerk van kapitaalverstrekkers. Per zaak wordt bekeken hoe en op welke voorwaarden financiering aangetrokken kan worden.

Wie een collectieve actie financiert verschilt per zaak. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de informatiepagina van de specifieke collectieve actie.

De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding die gebruikelijk is voor vergelijkbare organisaties zonder winstoogmerk. Het beleid en de hoogte van de vergoeding zal telkens gepubliceerd worden conform de Claimcode