Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

Onafhankelijk, zonder winstoogmerk

Stichting Massaschade & Consument is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het consumentenbelang staat altijd op de eerste plaats.

Het bestuur bepaalt zelfstandig welke zaken worden opgepakt en gaat over haar eigen besluitvorming. Om de onafhankelijkheid te waarborgen wordt het bestuur gecontroleerd door de raad van toezicht waarbij de principes van de Claimcode als uitgangspunt zijn genomen.

In onze zaken streven wij ernaar om naast een oplossing voor de schade van de consument ook de gemaakte kosten terug te vorderen van de tegenpartij. Dan draait de consument niet zelf op voor de kosten. Op deze manier streven wij telkens opnieuw naar een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden.

Meer informatie over de raad van toezicht
Sluit je aan

Help ons en steun onze acties