Collectieve actie

Stop de illegale handel in TikTok profielen

TikTok moet alle 4,5 miljoen Nederlandse gebruikers een schadevergoeding betalen omdat het onrechtmatig gebruikersgegevens verzamelt en doorverkoopt. Dat eisen wij in een collectieve actie tegen TikTok. Help ons de illegale handel in jouw TikTok-profiel te stoppen. Steun onze claim.

Voortgang

  • 20 december 2023

    De rechtbank heeft als datum voor het vonnis 10 januari 2024 bepaald.

  • 25 oktober 2023

    De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen.

  • 11 oktober 2023

    De rechtbank heeft als nieuwe datum voor het vonnis 22 november 2023 bepaald.

Wat is er aan de hand?

Het aantal TikTok downloads groeit explosief. Geen enkele andere app weet zó snel en nauwkeurig door middel van een algoritme de voorkeuren en eigenschappen van gebruikers in kaart te brengen, inclusief hun zwakke plekken. Omdat de app zo verslavend is, leveren advertenties TikTok enorm veel geld op. TikTok is niet duidelijk welke informatie allemaal verzameld wordt en wat TikTok daar mee doet. TikTok exploiteert de profielen van gebruikers op grote schaal voor commerciële doeleinden. Wij willen dat dit stopt.

Waarom wij deze actie starten

Iedere Nederlander wordt beschermd door wetten die ervoor zorgen dat bedrijven niet zomaar informatie over jou mag gebruiken of delen met andere bedrijven. TikTok blijkt zich niets van die wetten aan te trekken. TikTok schendt je privacy op meerdere manieren, bijvoorbeeld door niet duidelijk te melden wat zij doet me jouw gegevens en deze door te geven buiten Europa. Ook handelt TikTok in strijd met de rechten die jij hebt als consument.

Hoe we dit gaan doen

Op 2 september 2021 is onze stichting een collectieve actie gestart tegen TikTok en vraagt de rechtbank Amsterdam om TikTok te verbieden in strijd te handelen met de wet en om TikTok te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van ruim 6 miljard euro.

Wij hebben daarvoor hard je steun nodig. Door je naam, e-mailadres en leeftijdsgroep achter te laten, kunnen wij de rechter laten zien dat er veel mensen achter onze actie staan. Ook kun jij door je aan te sluiten bij onze actie TikTok ter verantwoording te roepen voor het onrechtmatig gebruik van jóuw data.

Waar heb je recht op?

Alle ruim 4 miljoen Nederlandse TikTok gebruikers hebben recht op een schadevergoeding. Wij vorderen een vast bedrag aan schade, maar de rechter beslist uiteindelijk óf de schadevergoeding wordt toegewezen, en wat de hoogte daarvan is.

LeeftijdsgroepOnze eis
6 - 12 jaar€1.750
13 - 17 jaar€1.500
18 jaar en ouder€1.250

Voor jou zijn er vooraf géén kosten om ons te steunen of deel te nemen aan onze collectieve actie. Deze worden namelijk betaald door een externe financier, die in ruil voor het dragen van de risico’s een (beperkt) percentage van de uiteindelijke schadevergoeding ontvangt. En dat is alleen indien een schadevergoeding daadwerkelijk toegewezen wordt door de rechter of wanneer er bijvoorbeeld een schikking met TikTok wordt getroffen. Meer hierover lees je in de FAQ.

Wie we zijn

Stichting Massaschade & Consument is een non-profit organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten. Wij nemen het op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen en die consumenten benadelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenspeler staat. Dat zijn wij.

Lees ons verhaal

Vragen over deze actie

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep personen een schadevergoeding kan eisen van de partij die de schade heeft veroorzaakt. In een collectieve actie laat je je vertegenwoordigen door een belangenorganisatie, zoals onze stichting. Dit kan een oplossing zijn wanneer je in je eentje niet over de middelen beschikt om een zaak tegen zo’n groot bedrijf te starten. In een collectieve actie stelt de rechter in één uitspraak vast of de aangesproken partij aansprakelijk is en wat de schade is. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers, behalve degene die vooraf hebben laten weten niet mee te willen doen.

TikTok is in korte tijd enorm populair geworden. Het gebruik van de video-app is voor gebruikers gratis, maar het bedrijf achter TikTok maakt winst door een profiel van jou samen te stellen. Een profiel dat veel verder gaat dan de informatie die je zelf op TikTok deelt. Iedere seconde die je aan een video besteedt, wordt bijgehouden en geanalyseerd, met als doel je zo lang mogelijk op de app te houden en je zoveel mogelijk advertenties te laten zien. Dit is in strijd met fundamentele rechten van consumenten. Wij vinden onder andere dat TikTok veel meer informatie over jou verzamelt dan eigenlijk mag. Daarnaast is TikTok bijvoorbeeld niet transparant over de reden waarom het die informatie van je nodig heeft,

Dit is automatisch gebeurd als je ooit TikTok hebt gebruikt. Binnen TikTok heb je namelijk geen mogelijkheid om bepaalde gegevens niét met TikTok te delen. De app biedt alleen de mogelijkheid enkele persoonlijke privacy-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld door je account op private te zetten. Dit heeft alleen te maken met je privacy ten opzichte van andere TikTok-gebruikers, en dus niet ten opzichte van TikTok zelf.

We voeren een beperkte advertentiecampagne op Instagram, Google, TikTok, Youtube en Spotify om deze zaak onder de aandacht te brengen. We verwerken hiervoor zo min mogelijk persoonsgegevens. We gebruiken geen cookies of pixels om je over meerdere websites te kunnen volgen. Wij gebruiken per advertentiecampagne een andere URL om zo te meten hoeveel mensen onze website bezoeken en de actie steunen dankzij de campagne.

De campagne is beperkt tot volwassenen in een bepaalde leeftijdscategorie in Nederland. We krijgen standaard beperkte geaggregeerde demografische gegevens over de groepen aan wie onze advertenties zijn getoond van het sociale medium. Deze gegevens (bijvoorbeeld een verdeling in leeftijdsgroep en mannen en vrouwen) zijn door ons niet te herleiden tot een specifieke persoon.

Klik hier voor de specificaties van onze campagne op Instagram. Lees meer over het gebruik van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door IVO Capital en haar op de Kaaimaneilanden gevestigde fonds Consumer Privacy Litigation Funding (42) L.P. Daardoor maken de TikTok-gebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Bij succes ontvangt de financieringspartij een beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage bedraagt tussen de 10% en 25%, en is afhankelijk van de door de rechter toegekende schadevergoeding. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de vergoeding per gedupeerde TikTok-gebruiker hoger is en is er een plafond overeengekomen.

Voor iedereen die nu meedoet aan deze actie gelden dezelfde voorwaarden, ongeacht het moment waarop je je hebt ingeschreven. De exacte voorwaarden kun je hier vinden. De voorwaarden om mee te doen zijn sinds 28 juni 2023 voor jou nog gunstiger geworden. Massaschade & Consument heeft namelijk met de financier een lager plafond, een maximum, afgesproken voor de vergoeding die de financier eventueel ontvangt. Meer weten over de kosten om mee te doen, kijk dan hier.

Je kan je aansluiten via het formulier op onze campagnewebsite www.FixTok.nl. Dit is belangrijk voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel TikTok-gebruikers het met onze collectieve actie eens zijn. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen, maar als dat wel lukt, heb je mogelijk recht op geld. Wanneer je je aansluit, kun jij in de toekomst gevraagd worden met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Onze stichting vordert een bedrag aan schadevergoeding per Tik-Tok gebruiker, variërend van €1.250 tot €1.750. Het gevorderde bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Het is in deze fase nog niet zeker dat wij de zaak gaan winnen en als wij de zaak winnen, welk bedrag de rechter uiteindelijk zal toekennen.

De rechtszaak wordt volledig gefinancierd door IVO Capital en haar fonds Consumer Privacy Litigation Funding. Daardoor maken de TikTok-gebruikers waarvoor de stichting optreedt zelf geen kosten. Bij succes ontvangt de financieringspartij een beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage bedraagt tussen de 10% en 25%, en is afhankelijk van de door de rechter toegekende schadevergoeding. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de vergoeding per gedupeerde TikTok-gebruiker hoger is en is er een plafond overeengekomen. Meer informatie over deze financiering kun je lezen in de claimcode compliance verklaring.

Nee, Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk. Een grote juridische procedure als dit kost veel geld. Om een dergelijke rechtszaak zonder bijdrage en risico voor jou als TikTok-gebruiker mogelijk te maken, heeft de stichting een financieringsovereenkomst gesloten.

Er zijn enkele andere stichtingen die ook een collectieve actie tegen TikTok gestart zijn. Wij vertegenwoordigen niet alleen de belangen van jongeren, maar ook die van volwassen TikTok-gebruikers. Daarmee onderscheidt deze zaak zich van de andere zaken, waarin alleen voor de belangen van minderjarigen wordt opgekomen. Meer dan 70% van alle Nederlandse TikTok gebruikers is naar schatting ouder dan 18 jaar.

Je kan je afmelden voor onze actie door een mail te sturen naar deelname.tiktok@massaschadeconsument.nl en vermeld daarbij je naam en geboortedatum. Wil je helemaal niet meer gebonden zijn aan de uitkomst van de procedure tegen TikTok? Dan moet je misschien opt-out-en. Zie de vraag hieronder voor meer informatie daarover.

Deze zaak tegen TikTok is een collectieve actie die werkt volgens het wettelijke opt-outsysteem. Mocht onze stichting door de rechter als exclusieve belangenbehartiger worden aangewezen, dan komen wij automatisch op voor alle Nederlandse TikTok-gebruikers. Dat betekent dat als de rechtbank onze stichting (of eventueel een andere belangenbehartiger) als exclusieve belangenbehartiger in deze collectieve actie aanwijst, alle Nederlandse TikTok-gebruikers gebonden kunnen zijn aan de uitkomst van de collectieve actie. Ook als je je voor onze actie hebt afgemeld. Wil je helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan is het nodig dat je gebruik maakt van een zogenaamde “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen. Op dit moment kan dat nog niet, want de rechtbank heeft nog geen exclusieve belangenbehartiger aangewezen. De rechtbank zal te zijner tijd – nadat een exclusieve belangenbehartiger is aangewezen - een termijn geven voor de opt-outverklaring.

Nieuws over deze collectieve actie

10 januari, 2024

Miljoenen Nederlandse TikTok-gebruikers krijgen van rechtbank groen licht in collectieve rechtszaak

Stichting Massaschade & Consument mag miljoenen meerderjarige Nederlandse TikTok-gebruikers vertegenwoordigen in een collectieve rechtszaak tegen TikTok. Dit heeft de rechtbank Amsterdam vandaag…

18 september, 2023

Boete van 345 miljoen euro voor TikTok vanwege schenden privacy kinderen

TikTok heeft namens alle Europese toezichthouders een boete van €345 miljoen opgelegd gekregen voor het schenden van de privacy van kinderen in de EU. Deze beslissing is genomen nadat de Ierse…

01 december, 2022

Interview op Radio 1 bij Villa VdB

Op 1 december is Lucia Melcherts, voorzitter van stichting Massaschade & Consument, te gast geweest bij Villa VdB op Radio 1 om onze rechtszaak tegen TikTok toe te lichten. Wat kan je als consument…

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties