Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

20 december, 2023

Stichting Massaschade & Consument dagvaart Google

Stichting Massaschade & Consument heeft Google gedagvaard in een collectieve actie vanwege de wijze waarop het via het besturingssysteem Android gegevens verzamelt. Hierdoor wordt de privacy van bezitters van mobiele telefoons met Android geschonden. Voor hun belangen komt Stichting Massaschade & Consument in deze procedure op.

Uit onderzoek dat voor de stichting heeft plaatsgevonden blijkt dat Google vrijwel alles weet van Android gebruikers, maar dat Androidgebruikers daar niet van op de hoogte zijn of hebben ingestemd met het verzamelen van de informatie. Gebruikers die wel op de hoogte zijn van de manier waarop Google data verzamelt, hebben nauwelijks mogelijkheden om hun privacy te beschermen.

In de ogen van Stichting Massaschade & Consument schendt Google daarmee onder andere privacywetgeving en fundamentele rechten van Android gebruikers. De stichting vindt daarom dat Google hiermee moet stoppen en de gebruikers vergoed moeten worden voor geleden materiele en immateriële schade.  De nu uitgebrachte dagvaarding is een eerste stap in een WAMCA procedure. Binnenkort zal de stichting een campagne starten om Android gebruikers te informeren over de privacy schendingen. Ook wordt deze gebruikers de mogelijkheid geboden de stichting te steunen in de zaak tegen Google.

Een uittreksel van de dagvaarding is in het Centraal register voor collectieve vorderingen opgenomen.

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie