Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

16 juli, 2021

Stichting Massaschade & Consument daagt Airbnb voor de rechter

Op 9 juli 2021 heeft Stichting Massaschade & Consument Airbnb gedagvaard. Deze dagvaarding is onderdeel van de collectieve actie die de stichting voert tegen Airbnb om te zorgen dat huurders onterecht betaalde servicekosten terug gaan krijgen. Via een collectieve juridische procedure onder de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (‘WAMCA’) komt de stichting op voor alle consumenten die recht hebben op compensatie van Airbnb. Met het uitbrengen van deze dagvaarding heeft Stichting Massaschade & Consument de formele start gemaakt met het terugvorderen van deze teveel betaalde servicekosten.

Airbnb brengt bemiddelingskosten in rekening bij zowel verhuurders (‘Airbnb hosts’) als huurders. Zij overtreedt daardoor het wettelijke verbod op dubbelzijdige bemiddelingskosten bij woningverhuur. Airbnb noemt deze bemiddelingskosten servicekosten. Consumenten die onterecht servicekosten hebben betaald aan Airbnb hebben daarom recht op vergoeding van die kosten.

Bodemprocedure noodzakelijk

De Stichting Massaschade & Consument heeft de afgelopen maanden geprobeerd om met Airbnb tot een schikking te komen. Het gevoerde overleg is door de Stichting als constructief ervaren, maar heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Nu een snelle oplossing niet mogelijk is, ziet de Stichting zich genoodzaakt een bodemprocedure te starten waarbij de rechter aansprakelijkheid vaststelt ten behoeve van alle gedupeerden.

De Stichting wordt bijgestaan door een team van ervaren advocaten van BarentsKrans. Namens de Stichting heeft BarentsKrans op 9 juli 2021 een dagvaarding laten betekenen aan Airbnb in Ierland. De dagvaarding is terug te vinden op de website van de Rechtspraak.

WAMCA - Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Bij massaschade gaat het om een groot aantal gedupeerden. Tot voor kort moesten gedupeerden individueel een procedure starten om hun recht te halen. Dankzij een nieuwe wet kan Stichting Massaschade & Consument via een collectieve actie opkomen voor de rechten van alle gedupeerden tegelijk.

De stichting is een initiatief van ervaren professionals die hun sporen hebben verdiend op het terrein van consumentenbescherming, massaschade en finance. Via een collectieve juridische procedure komt zij op voor de rechten van consumenten - in dit geval meer dan 1 miljoen - die recht hebben op compensatie van Airbnb.

Stichting Massaschade & Consument

Stichting Massaschade & Consument dient op professionele wijze de belangen van consumenten bij massaschade. De stichting brengt juridische- en financiële kennis samen en wil zo een einde maken aan de ongelijke strijd die consumenten moeten voeren door zogenaamde ‘collectieve acties’ te voeren. Als onafhankelijke stichting wil ze daarom structureel opkomen voor consumentenrechten bij bijvoorbeeld kartelzaken, schade door datalekken of kwesties rond gebrekkige medische producten.

Meer informatie over de stichting is te vinden op: https://www.massaschadeconsument.nl/

Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie