Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

Onze missie

Stichting Massaschade & Consument is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die op professionele wijze opkomt voor de rechten van consumenten bij massaschade.

Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen door onrechtmatig handelen grote groepen consumenten treffen die daardoor schade lijden. Voorbeelden hiervan zijn het kunstmatig verhogen van prijzen, het verschaffen van misleidende informatie of het in rekening brengen van verborgen kosten. Individuele consumenten kunnen die schade doorgaans moeilijk vergoed krijgen. Als individu zijn zij geen partij tegen organisaties die beschikken over meer geld en juridische kennis om zich te verweren.

Stichting Massaschade & Consument maakt een einde aan deze ongelijke strijd door het creëren van een gelijk speelveld. Als stichting staan wij pal voor de rechten van benadeelde consumenten. Door deskundigheid, kapitaal en ervaring te bundelen, zorgt de stichting dat daadwerkelijk recht wordt gedaan aan de benadeelde consument.

Wat wij doen

Stichting Massaschade & Consument maakt namens consumenten gebruik van de juridische mogelijkheden om zogenaamde ‘collectieve acties’ te voeren wanneer het voor individuele consumenten moeilijk is hun recht te halen.

Bij een collectieve actie begint Stichting Massaschade & Consument een collectieve rechtszaak als belangenbehartiger van een groep gedupeerden. Wij voeren als belangenbehartiger op eigen naam de procedure en vorderen voor alle betrokkenen een schadevergoeding. Uiteraard zullen wij altijd eerst proberen door overleg tot een goede oplossing te komen die recht doet aan alle betrokken consumenten.

Het succesvol voeren van collectieve acties vraagt om een professionele aanpak waarbij het consumentenbelang altijd voorop moet staan. Om die reden bestaat Stichting Massaschade & Consument uit een bestuur en raad van toezicht met leden met kennis en ervaring op het gebied van consumentenbescherming, de juridische wetenschap en het financiële en publieke domein. Als organisatie onderscheiden wij ons van bestaande initiatieven doordat wij niet incidenteel maar structureel opkomen voor consumenten. Onze focus ligt daarbij uitsluitend op consumentenmassaschade en niet op consumentenbelangenbehartiging in meer algemene zin. Zo willen wij uitgroeien tot de vanzelfsprekende initiatiefnemer bij specifieke aanpak van massaschade voor consumenten in Nederland.

Lees meer over onze kennis en ervaring
Sluit je aan

Help ons en steun onze acties