Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie
Lid

Vanessa Mak

Het consumentenrecht heeft al jaren mijn belangstelling. Als hoogleraar civiel recht schrijf ik wetenschappelijke beschouwingen over de ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Daarnaast draag ik maatschappelijk mijn steentje bij als expert of adviseur bij projecten op het gebied van het consumentenrecht.

Over Vanessa Mak

Het onderzoek van Vanessa Mak richt zich op rechtsvorming in het Europees privaatrecht, in het bijzonder in het contractenrecht. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wie maakt regels voor het faciliteren van transacties tussen ondernemingen en consumenten? Welk niveau van regelgeving, het nationale of het Europese, is in gegeven gevallen het meest geëigend? En hoe kunnen publiekrechtelijke regels en private regulering op elkaar worden afgestemd? Deze vragen worden nader onderzocht met betrekking tot consumentenmarkten in Europa. Specifieke aandachtsgebieden in dit kader zijn de regulering van de platformeconomie, reguleringsvraagstukken ten aanzien van data en technologie, en financiële dienstverlening aan consumenten. Vanessa Mak heeft breed gepubliceerd over deze onderwerpen in nationale en internationale toonaangevende tijdschriften. In 2020 verscheen een monografie waarin zij deze thema’s beschouwt vanuit rechtspluralistisch perspectief (Legal Pluralism in European Contract Law, OUP 2020).

Ervaring

  • 2020 - heden, Hoogleraar civiel recht, Universiteit Leiden
  • 2014 - 2020, Hoogleraar privaatrecht, Tilburg University
  • 2017-2020, Vice-decaan onderzoek, Tilburg Law School
  • 2006, Gepromoveerd aan de University of Oxford
Sluit je aan

Help ons en steun onze acties

Meer informatie